Svetski indikatori upravljanja

Veliki globalni akteri kao što su Svetska banka ili Međunarodni monetarni fond veliku pažnju daju merenju kvaliteta upravljanja (vladavine) u državama. Zbog toga finansiraju izrade složenih instrumenata za ovakva izračunavanja čijom

Viši oblici privredne saradnje

U globalizovanom svetu bitna determinanta razvoja jedne države, naročito manjih kao što je Srbija je stepen ekonomske saradnje i umreženosti sa okruženjem i svetom uopšte. Pored  tradicionalnih oblika ekonomske saradnje između

Odgovor na krizu: štednja ili potrošnja? Da li je demokratija u osnovi problema?

Veći deo Evrope potresaju ekonomska i politička kriza. Vlade se suočavaju sa deficitom u budžetu a nezadovoljstvo u društvu raste. Većinsko mišljenje je da u takvim situacijama vlade treba da štede