Februara 2012. U Beogradu je održana Međunarodna konferencija „Nove regionalne politike i evropska iskustva“. Organizatori konferencije su bili Kabinet potpredsednika vlade Republike Srbije za privredu i regionalni razvoj, Narodna skupština Republike