Nedavno je rađeno istraživanje koje je imalo za cilj da se utvrdi spremnost lokalnih samouprava u Srbiji da dočekaju potencijalne investitore i daju im relevantne informacije i smernice oko ostvarenja investicionog