Ekonomija Arhiva

Ekonomska regulativa u Srbiji

Odnos ekonomije i politike je predmet vekovnog izučavanja i sporenja. Da li i koliko država treba da utiče na tržište? Ova sporenja se kreću od liberalnog koncepta po kome ekonomija i

Viši oblici privredne saradnje

U globalizovanom svetu bitna determinanta razvoja jedne države, naročito manjih kao što je Srbija je stepen ekonomske saradnje i umreženosti sa okruženjem i svetom uopšte. Pored  tradicionalnih oblika ekonomske saradnje između

Odgovor na krizu: štednja ili potrošnja? Da li je demokratija u osnovi problema?

Veći deo Evrope potresaju ekonomska i politička kriza. Vlade se suočavaju sa deficitom u budžetu a nezadovoljstvo u društvu raste. Većinsko mišljenje je da u takvim situacijama vlade treba da štede