Zapošljavanje u lokalnim samoupravama

Nedavno je rađeno istraživanje koje je imalo za cilj da se utvrdi spremnost lokalnih samouprava u Srbiji da dočekaju potencijalne investitore i daju im relevantne informacije i smernice oko ostvarenja investicionog plana.   Rezultati i zaključci su uglavnom poražavajući – dominira nezainteresovanost, nedovoljna informisanost, davanje pogrešnih informacija kadkad i arogancija. Sa druge strane,  investitori i novac u 21. veku ne gube vreme čekajući nečiju dobru volju da se s radom počne. U globalizovanom svetu se brzo sele u krajeve gde lakše i brže mogu da se uposle. Šta je uzrok neodgovornosti lokalnih samouprava kada je interes više nego očigledan da neko investira u njihovu opštinu?! Razlozi su svakako brojni i kompleksni a jedan mogući odgovor i objašnjenje nalazi se u analizi politikologa mr Suvada Čizmića. Koji su ključni kriterijumi pri zapošljavanju u lokalnim samoupravama? Mnogima od nas je već dosta toga poznato nekima možda i ne. U svakom slučaju zabrinjavajuće!
Zapošljavanje u lokalnim samoupravama u Srbiji.