Ekonomska regulativa u Srbiji

Odnos ekonomije i politike je predmet vekovnog izučavanja i sporenja. Da li i koliko država treba da utiče na tržište? Ova sporenja se kreću od liberalnog koncepta po kome ekonomija i tržište treba da budu slobodni od države do levičarskog pristupa po kome država treba da ima značajnu ulogu u proizvodno-redistributivnom procesu. Stepen prihvaćenosti jednog ili drugog modela determinira i tip poreske politike a time i tip organizacije države. Oba pristupa imaju i pristalice i protivnike i kako se čini teško je dati jedinstven odgovor šta je bolje i da li uopšte u ovom slučaju postoji objetkivni kriterijum. Izlgeda da odgovor zavisi od subjektivnog pogleda na svet, odnosno da li je primarna vrednost sloboda ili jednakost. Ali ovim se već dolazi na teren političke filozofije, ličnih uverenja i idelologije.
Sa druge strane, realnost nam ukazuje na to da dilema u vremenu u kom živimo nije ili/ili u smislu slobodno tržište ili regulacija već pravilan balans ova dva elementa. Dakle, ekonomska regulativa postoji u svim državama u određenoj meri ali je upitno koliko je ona kvalitetna i koliko zaista doprinosi ekonomskom razvoju. Ona je opravdana samo u slučaju kada njenim delovanjem dolazi do intezivnijeg razvoja jedne zajednice nego u slučaju da je situacija u potpunosti prepuštena slobodnom tržištu. A kakva je situacija ekonomske regulative u našoj zemlji? O tome možete pročitati u analizi O kvalitetu ekonomske regulative i njenoj primeni u Republici Srbiji.