Odnos ekonomije i politike je predmet vekovnog izučavanja i sporenja. Da li i koliko država treba da utiče na tržište? Ova sporenja se kreću od liberalnog koncepta po kome ekonomija i