Svetski indikatori upravljanja

Veliki globalni akteri kao što su Svetska banka ili Međunarodni monetarni fond veliku pažnju daju merenju kvaliteta upravljanja (vladavine) u državama. Zbog toga finansiraju izrade složenih instrumenata za ovakva izračunavanja čijom se primenom dobija izveštaj i presek stanja „zdravlja“ jedne države. Iako ovi izveštaji ne predstavljaju uvek osnovu za odluke Svetske banke o alokaciji novca, ipak ne treba smetnuti s uma da ovi indikatori signaliziraju potencijalnim kreditorima ili investitorima koliko je neka država povoljna za ulaganje.
Valja podsetiti i da su tvorci koncepta dobrog upravljanja upravo Svetska banka i Međunarodni monetarni fond i da se uslovi pod kojima daju zajmove baziraju prvenstveno na reformama koje će u što većoj meri omogućiti emanaciju principa dobrog upravljanja.
Šta se sve meri i gde se Srbija nalazi u poređenju sa državama u Regionu možete detaljnije videti ovde.