Veliki globalni akteri kao što su Svetska banka ili Međunarodni monetarni fond veliku pažnju daju merenju kvaliteta upravljanja (vladavine) u državama. Zbog toga finansiraju izrade složenih instrumenata za ovakva izračunavanja čijom