Viši oblici privredne saradnje

U globalizovanom svetu bitna determinanta razvoja jedne države, naročito manjih kao što je Srbija je stepen ekonomske saradnje i umreženosti sa okruženjem i svetom uopšte. Pored  tradicionalnih oblika ekonomske saradnje između država u savremenom svetu se pojavljuju i novi vidovi bilateralnih odnosa dve zemlje kao što su: zajednička ulaganja, koncesije, pribavljanje stranih tehnologija, izvođenje investicionih radova u inostranstvu. Sve ove saradnje svrstavaju se u tzv. više oblike privredne saradnje (skr. VOPS). Šta tačno VOPS znači i kakve su perspektive naše zemlje po ovom pitanju možete čitati u ovom i predstojećim člancima: Strategija prilagođavanja Srbije globalnim tokovima kroz poboljšanje viših oblika privredne saradnje.