U globalizovanom svetu bitna determinanta razvoja jedne države, naročito manjih kao što je Srbija je stepen ekonomske saradnje i umreženosti sa okruženjem i svetom uopšte. Pored  tradicionalnih oblika ekonomske saradnje između