Veći deo Evrope potresaju ekonomska i politička kriza. Vlade se suočavaju sa deficitom u budžetu a nezadovoljstvo u društvu raste. Većinsko mišljenje je da u takvim situacijama vlade treba da štede